01 oktober 2015

En trevlig och fantasieggande sammankomst

I Torslanda Tidningen 30 september 2015, kan man läsa en intressant artikel om Torslanda biblioteks engelska konversationsfikor.
Jag som jobbade ute i biblioteket under tiden sammankomsten var, kan vittna om många glada skratt från konferensrummet.
Nästa tillfälle är måndag 12 oktober kl 14:00.

Välkomna!

Inga kommentarer: