09 november 2015

Det är inte alltid så lätt eller så rätt att kategorisera böcker

Det är många som efterfrågar böcker på olika teman när de kommer till biblioteket, men som barn- och ungdomsboksförfattaren Åsa Lind påpekar, så är det mycket problematiskt att tilldela främst barnböcker olika ämnesord och att kategorisera dem under olika teman.

"Åsa Lind menar att begrepp som ”svårt” och ”sorgligt” är värdeomdömen och högst oklara, eftersom ingen vet vad de innebär och eftersom ingen står som avsändare."
Hon menar också att barn såväl som vuxna ska slippa bli tillsagda, ja rent av uppfostrade om den skönlitteratur de lånar och läser. Hon menar att dessa indelningar är ett tecken i tiden där man bortser från böckers komplexitet.

En av Åsa Linds böcker som hon upplever det som problematiskt när bibliotek kategoriserar den som svår och sorglig.
Det är också en varm bok om vänskap.


Från bibliotekens sida säger man att kategorisering och indelning av böcker är ett sätt att underlätta för läsare att hitta det de söker och att det är efterfrågat.

Det är onekligen en intressant frågeställning. Kanske är det så att man genom att tilldela en viss bok ett visst ämnesord, så missar man att den också handlar om så mycket mer.

Källa: DN


Inga kommentarer: