15 januari 2016

Ordspråken lever kvar

Även i dagens moderna tider tjänar ordspråken sina syften. Enligt språkvetaren Anders Widbäck, har ordspråken inte mindre än 14 funktioner i språket. Några funktioner är; uppfodrande, konstaterande och beskrivande.

En del av de ordspråk som lever kvar i svenska språket har över 300 år på nacken och även om många har moderniserats en del, så finns kärnbetydelsen kvar. Att de lever kvar i språket beror på att de handlar om människor och om människans  natur.

Ordspråken är också väldigt kulturellt bundna och kan bara förstås till fullo i sin rätta kontext. Fast det kan ju ändå vara intressant att läsa andra kulturers ordspråk.

Källa: DN


Skriver man in söktermen ordspråk i Gotlib, så får man 102 träffar.
Söker man på svenska ordspråk får man 23 träffar.


Exempel på populära ordspråk än idag:
Bättre fly än illa fäkta
Skrattar bäst som skrattar sist
När katten är borta dansar råttorna på bordet

Inga kommentarer: