25 januari 2016

Sagor kan spåras till bronsåldern!

Det finns sagor som är så gamla att de fanns långt före det talades engelska och andra europeiska språk.
En studie som vi kan läsa om i The Guardian, har studerat folksagor med metoder som vanligtvis används inom biologin. Genom den metoden har några sagor, till exempel Skönheten och odjuret och  Rumpelstiltskin, spårats hela vägen till bronsåldern.
Förvisso nedtecknades sagorna först under 1700- och 1800-talen, men deras ursprung är flera tusen år gammalt.

Skönheten och odjuret. Bild från Wikipedia


Bröderna Grimm, som är kända för att ha nedtecknat och spridit gamla folksagor, hade själva samma teori, som nu har påvisats. Senare tänkare och akademiker sköt dock ner brödernas teori.

Att dessa sagor har överlevt i årtusenden innan skriftspråket, anses av forskarna vara något av ett mirakel. Kanske något att fundera över nästa gång man läser en saga för barnen.

Inga kommentarer: