29 januari 2016

Spöken och kvinnliga författare

Våga läsa läskiga böcker!

Genren spökhistorier/skräck är något som många ofta förknippar med manliga författare så som Lovecraft och Poe, men det har funnits och finns fortfarande ett stort antal kvinnliga författare som gjort sig ett namn inom genren.

Under 1800-talet, när genren växte fram och var som mest populär, så var över 70 % av författarna till spökhistorier i amerikanska och brittiska tidskrifter, just kvinnor. Många av de namnen har fallit i glömska och de namn som ännu koms ihåg, t ex  Edith Wharton och E Nesbit, minns man för andra historier.

Nu är det återigen många kvinnliga författare som väljer att skriva om det övernaturliga. Bland de mer namnkunniga ser vi:

Kate Mosse
Gillian Flynn
Audrey Niffenegger
Louise Welch
och
Lorna Gibb


1983 var året som en av de mest kända av dagens spökhistorieförfattare slog igenom.
Då utkom The woman in black av Susan Hill.

Under 1800-talet använde sig de kvinnliga författarna av den här genren för att få ett utlopp för sin frustration över de begränsningar som det patriarkala samhället satte på dem. Spöket var den ultimata utomstående, som efter döden kunde göra och uttrycka det som kvinnor inte kunde i livet.
Varför så många kvinnor återigen har tagit upp genren, låter den här bloggskribenten vara osagt.


Källa: BBC


Inga kommentarer: