04 januari 2016

Svensk tryckfrihet fyller 250 år!

Tryckfrihet innebär rätt att trycka och sprida information och uppfattningar fritt i text, till exempel via böcker, internet, tidningar eller flygblad. Tryckfriheten innebär att medborgare och grupper inom landet får publicera alster utan att någon förhandsgranskning eller censur äger rum. Envar har också rätt att fritt distribuera producerade texter.

foto: commons.wikimedia
Sveriges första tryckfrihetslag antogs år 1766, vilket var den första i världen. Nuvarande tryckfrihetsförordning har varit grundlag sedan 1949.

Men vi får akta oss, kan vi läsa i GP 29 december 2015, många politiker vill nämligen begränsa tryckfriheten. Kanske av ren okunskap får vi hoppas.

Stort grattis till tryckfriheten, må den leva!

Inga kommentarer: