10 februari 2016

... däremellan kommer fasta

Detalj ur Pieter Brueghel den äldres målning
Fastans och fastlagens strid
Idag är det askonsdag, en märkesdag som kommit lite i skymundan efter gårdagens mer populära semlehögtid. Askonsdagen är traditionellt sett den första dagen i fastan som leder fram till påsken, och alltså en betydligt mer sparsmakad tillställning än fettisdagen - det hörs väl också på namnet...

Idag blir det därför några tips på temat fasta, med eller utan kristen touch.

Peter Halldorf är pingstpastor och redaktör för tidskriften Pilgrim. I den tunna boken Fastan presenterar han de kristna föreställningarna bakom fastan. Dessutom ges en del praktiska råd för den som vill ge sig i kast med späkandet. Men Halldorf poängterar också att det inte är själva hungern som är poängen, utan att det i grunden handlar om en solidaritet med dem som har det svårt.

Mer inriktning på hälsa hittar du till exempel i Åse Falkman Fredriksons Lev gott med LCHF och periodisk fasta. Här berättar hon om den metod hon själv använt för att gå ned i vikt, utan att hon känt att hon har missat något av det hon brukade äta tidigare. Lisa Wikstrand har tagit inspirerande foton på allt från kesobröd till kladdkaka.

Till sist en pjäs dagen till ära! I samlingsvolymen Stjärnfall hittar du tvåpersonspjäsen Askonsdag av Lars Kleberg. Det är ett påhittat samtal mellan filmregissören Sergei Eisenstein och filosofen Michail Bachtin, som träffas i Moskva en natt 1940. De kommer in på alla möjliga samtalsämnen: Wagner och Goethe, Bille Holiday och jazzimprovisation, astrologiska sammanträffanden och en hel del annat.

Inga kommentarer: