04 mars 2016

Varför behöver man läsa?

Att läsa ger oss ett bra ordförråd och med ett bra ordförråd följer en hel del positiva saker;

- Vi får förmåga att lära oss och analysera olika sorters information.
- Vi får förmåga att avläsa, analysera, kategorisera och förstå vår verklighet.
- Vi lär oss att de ord vi väljer för att beskriva sakers tillstånd, får betydelse för hur vår hjärna avläser världen.
- Vi får bättre Pisaresultat för våra skolelever och inte bara i svenskämnet, utan i alla skolämnen.

Källa: GP

Det finns betydligt fler anledningar till att läsa, än de som räknas upp här ovan, men de ovan nämnda tillhör möjligen de viktigaste orsakerna. Att ha ett rikt språk är idag en klassfråga och det utgör också en statussymbol att kunna uttrycka sig väl.
Men så behöver det inte vara. Det finns ju som väl är ett antal bibliotek i vårt avlånga land och vi har som uppdrag att minska klyftorna i vårt demokratiska samhälle. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla en stor variation av texter i olika format, helt utan kostnad.

Så planera in ett besök till ditt närmsta bibliotek. Välj att gå omkring bland hyllorna och botanisera, eller ta hjälp av personalen för att hitta något att läsa.
Folkbibliotek = ditt bibliotek.

Foto från pixabay

avläsa, analysera, kategorisera och förstå verkligheten. - See more at: http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.3007501-ledare-en-underskattad-rikedom#sthash.Fq8K34kc.dpuf
avläsa, analysera, kategorisera och förstå verkligheten. - See more at: http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.3007501-ledare-en-underskattad-rikedom#sthash.Fq8K34kc.dpuf
avläsa, analysera, kategorisera och förstå verkligheten. - See more at: http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.3007501-ledare-en-underskattad-rikedom#sthash.Fq8K34kc.dpuf
att avläsa, analysera, kategorisera och förstå verkligheten. - See more at: http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.3007501-ledare-en-underskattad-rikedom#sthash.Fq8K34kc.dpuf

Inga kommentarer: