06 april 2016

7-dagarslån på alla filmer

En filmtitel som inte har något
med lånetider att göra...
Biblioteken i Göteborg har ändrat lånereglerna för filmer - nu får alla filmer lånas i en vecka.

Tidigare blev de flesta filmerna utlånade i bara 3 dagar, men faktafilmer och TV-serier kunde lånas i 3 veckor. Det kunde bli lite förvirrande, men nu är det alltså samma lånetid för alla!

Om det inte är någon som står i kö på filmen går det dessutom att förnya lånet 2 gånger, precis som för böcker.

Inga kommentarer: