22 april 2016

De slår oss i schack....

Ska de även slå oss i litteraturtävlingar? Vilka är de, jo datorerna.

För första gången i datorernas och mänsklighetens historia har en novell skriven av en dator avancerat i en litterär pristävling.

Sedan två år tillbaka är tävlingen Shinichi Hoshi literary award, anordnad av dagstidningen Nikkei, öppen för tävlingsbidrag skrivna av maskiner. Det första året lyckades ingen dator med att gå vidare i tävlingen, men i år lyckades en datorskriven novell ta sig igenom domarnas första utgallring.

Som tur är kanske man kan tycka, så ansågs novellen inte bra nog för att ta sig till finalen. Dessutom kanske man inte kan tillskriva datorn i sig så mycket av äran, för enligt professor Hitoshi Matubara vid Future University Hakodate, så är det till åttio procent mänsklig ansträngning som ligger bakom maskinens framgång.

pixabay.com


Källa: Svensk Bokhandel No 7-2016

Inga kommentarer: