27 april 2016

Till läsandet lov

Apropå Världsbokdagen, som firades i lördags, skrev Lotta Olsson i DN om hur det inte bara är viktigt att unga läser - minst lika angeläget är det för vuxna.

"I dessa tider talar vi nästan bara om läsfrämjande när det gäller barn och ungdomar, och det är en pinsamt begränsad syn. Om läsförmågan blir sämre bland barn och ungdomar är det ett problem vars rötter sträcker sig till alla delar av samhället, och angår oss alla.
Ja, det är viktigt att ge barnen grundläggande bra läsvanor. Men hur gör man det? Visst ska man läsa högt för barn från det de är små, men viktigast av allt är faktiskt att vuxna läser själva. För barn gör som vuxna gör, inte som vuxna säger.
Och tycker inte vuxna att det är viktigt att läsa, så kommer barnen aldrig att göra det."

Slutklämmen om hur biblioteken och bibliotekarierna är det bästa vi har gör det ju också svårt för mig att inte rekommendera krönikan...

Inga kommentarer: