21 september 2016

Science fiction-litteraturens fader 150 år

Idag kan den som vill fira att det är 150 år sedan Herbert George Wells föddes. H. G. Wells, som han blivit känd som, kom till världen den 21 september 1866, i en av Londons södra förorter. Han växte upp under knappa förhållanden - modern arbetade periodvis som hushållerska, fadern var en föga framgångsrik butiksägare som drygade ut inkomsterna som cricketspelare. Tidigt väcktes ett intresse för naturvetenskap, men han misslyckades med sin examen och vände sig istället till författandet.

Debuten Tidsmaskinen (1895) betraktas som en av de första, och främsta, science fiction-romanerna med många av genrens typiska ingredienser - inte bara utspelas den i en avlägsen framtid, där finns också konflikter som kan ses som paralleller till klassmotsättningarna i författarens och läsarnas samtid.

Wells blev med tiden en oerhört produktiv författare, han sägs ha skrivit över hundra böcker. En del av dem kan du låna på biblioteket, andra kan läsas fritt på nätet.

Inga kommentarer: