03 oktober 2016

Utställning av AWEP

Nu har vi en ny utställning hos oss i biblioteket. Det är den icke-statliga organisationen AWEP, som stället ut hantverk av olika slag, gjorda av afghanska kvinnor.
AWEP:s mål är att förbättra levnadsvillkoren för utsatta afghanska kvinnor.

AWEP = Afghan Women Empowerment Program


Inga kommentarer: