09 november 2016

Tips om trans

November uppmärksammas sedan några år tillbaka som Transgender Awareness Month, ett projekt som syftar till att öka synligheten för och kunskapen om transpersoner. Vad passar då bättre än att bjuda på några boktips från vår broschyr "Tips om trans"?

Det är vår tur nu! – att vara trans i en tvåkönsvärld av Veronica Berg, Eddie Summanen m.fl.
En antologi om hur det kan kännas att vara kille, tjej, mittemellan eller något helt annat, alldeles oavsett hur ens kropp ser ut.

Åror av Elias Ericson
En tecknad serie om Mika, som är 16 år och rädd för livet. Men Izzy ger honom hopp och mod – och stulna kakor.

Trollhare – ur en bokstavsvuxen transpersons ordgarderob av Immanuel Brändemo
Reflektioner kring diagnoser som ADHD och transsexualism, och roliga regler för att leva i en värld med trånga normer.

Transgender history av Susan Stryker
Historisk översikt från 1850-talet och framåt, med fokus på USA efter 1960-talet.

Vill du ha fler tips? Du hittar broschyren på biblioteket, nära utlåningsautomaterna. I Gotlib, vår nätkatalog, kan du också söka själv, på t.ex. transpersoner.

Inga kommentarer: