14 december 2016

Bevingade biblioteksbesökare

Trött en natt jag satt och drömde vid en gammal bok, där glömde,
bakom seklers förlåt gömde tankar hägrade förbi.
Knappt jag börjat slumra, förr än något knackade på dörren,
något pickade på dörren - ticketick det ljöd däri.
Upp jag blickade och sade, väckt utur mitt drömmeri:
    »Nå stig in! Vem söker ni ?»

Fåglar utan bibliotekshyfs.
Detalj ur målning av Rob Carlos.
Så inleds Edgar Allan Poes berömda dikt Korpen, här i svensk översättning av Viktor Rydberg. Dikten handlar om en mystisk korp som flyger in i berättarens bibliotek och kraxar olycksbådande budskap. Ibland händer det att fåglar söker sig även till vårt bibliotek, men då drabbar olyckan ofta dem själva. I sin iver att komma in har det hänt att de försökt flyga rakt genom glasrutorna, med tragisk utgång. För att förhindra att lässugna fåglar kraschar in i våra fönster satte vi för en tid sedan upp avskräckande siluetter, vilket verkar ha hjälpt.

Nyligen läste jag om ett bibliotek i USA som också fått bevingade besökare, men som efter misslyckade skrämselförsök istället använde situationen för pedagogiska syften. Alltså finns nu en ordentligt katalogiserad förteckning av det efterlämnade arkivet från korpen Sir Manson Nevermore, RPA (med bland annat ämnesorden "Avian vandalism - California - History - Sources" och "Guano - Production and direction - California, Southern"). Hela historien om Sir Manson går att läsa på Huntington Librarys blogg.

Inga kommentarer: