16 december 2016

Fler databaser

Vi fortsätter att marknadsföra bibliotekens databaser. Idag koncentrerar vi oss på Alex, Landguiden och NE.

Alex - svenska
Författarlexikon som innehåller presentationer av tusentals skönlitterära författare från hela världen. Här hittar du information om författarnas liv, sätt att skriva samt texter ur deras mest kända böcker. Du hittar också listor på filmade böcker. Sök även litteratur och författare efter genrer, epoker, länder och regioner. Tillgänglig på biblioteket och hemifrån.
Landguiden - svenska
I Landguiden hittar du fakta om alla världens länder, om konflikter och organisationer. I statistikverktyget kan du göra jämförelser mellan länder utifrån olika parametrar, exempelvis livslängd, varuexport, läs- och skrivkunnighet med mera. I kalendariet kan du följa utvecklingen bakåt i ett lands historia. Både texter och statistik uppdateras kontinuerligt av Utrikespolitiska Institutets redaktörer som dagligen följer utvecklingen i världen. Tillgänglig på biblioteket.
NE, Nationalencyklopedin - svenska och ordbok på olika språk
Det största svenska uppslagsverket som även har lexikon på 22 språk, korsordshjälp, temapaket om olika ämnen för grundskola och gymnasium. Här finns också atlas, fakta om internationella samarbeten, globala frågor och om länder som du kan jämföra med varandra. Tillgänglig på biblioteket.

Inga kommentarer: