22 mars 2017

Alfabetet växer

Sedan 1500-talet har det latinska alfabetet bestått av 26 bokstäver - a till z. I Sverige har vi lagt till å, ä och ö, och andra språkområden har sina små varianter, med bokstäver som ə, ƿ, eller ʒ. Nu är det möjligtvis dags att lägga till en 27:e krumelur även i det moderna latinska alfabetet - åtminstone om man ska tro den brittiska tidskriften The Book Collector.

Några tidigare förslag, från studenter
vid Wisconsin University
1947 lanserade tidskriftens grundare Ian Fleming (även känd som författaren till James Bond-böckerna) en tävling om att designa ytterligare en bokstav, men det korades aldrig någon vinnare. Nu, 70 år senare gör de ett nytt försök, och den som kommer på en bokstav som passar i det latinska alfabetet som det används av engelskspråkiga kan skicka in sitt bidrag senast 25 april.

Nöjer du dig med att läsa mer om de befintliga bokstävernas historia är Leif Zetterlings bok Alfabet en bra början.

Inga kommentarer: