01 november 2017

Kloster och kossor

Igår, 31 oktober, var det precis 500 år sedan Martin Luther offentliggjorde sina 95 teser om katolska kyrkans avlatshandel, något som sedan mynnade ut i den protestantiska reformationen. Runt om i den kristna världen uppmärksammas 500-årsdagen, men nu mer i en anda av religionsdialog än de uppslitande och blodiga former konflikten tog sig på 1500- och 1600-talen.

I boken Doften av rykande vekar berättar elva teologer och historiker om vad omvälvningarna och maktkampen innebar för folket, de som nog tänkte mer på skörden än liturgin. Som författarna på flera sätt visar fick frågan om katolik eller protestant konsekvenser också i vardagslivet - reformationen beskrivs som en kulturrevolution. Till exempel förbjöd Gustav Vasa de gillen som i många städer och socknar fungerade som ett slags fackföreningar. Liksom förbudet mot kloster innebar gillenas upplösning att staten kunde konfiskera mark, byggnader och tillgångar för att finansiera den nya centralmakten. Gamla gemenskaper och nätverk bröts upp och det som varit självklart i generationer kunde plötsligt ställas på ända.

Att författarna kommer från ett katolskt håll märks tydligt - en epilog talar också om en "katolsk återkomst i vår tid". Kanske får det vissa delar av historieskrivningen att skeva en smula, och medeltiden får lite väl mycket av ett mysigt skimmer över sig. Men det innebär också att det är ett intressant perspektiv av "förlorarnas" historia som de berättar, berättelser och perspektiv som visar det bekanta på ett nytt sätt. För mig blev det inte minst läsvärt i Ritwa Herjulfsdotters kapitel om den kvardröjande Maria-tron i det svenska bondesamhället. Bland annat diskuterar hon buonymer, alltså konamn. Genom namn som Gullhöna, Svala och Popperos menar Herjulfsdotter att bönder, och särskilt kvinnor, bevarat en tradition av katolsk vördnad för jungfru Maria, och kanske omedvetet gjort motstånd mot den ovanifrån påtvingade protestantismen.

Och är du inte intresserad av buonymer så kan du ändå låna och läsa boken för de många vackra bildernas skull!

Inga kommentarer: