07 februari 2018

Februari - en mångfaldig historiemånad

Runtom i världen har flera månader utsetts för att uppmärksamma historien ur olika perspektiv. I samband med internationella kvinnodagen har till exempel mars förklarats vara kvinnohistoriens månad i Australien, Kanada, Storbritannien och USA. Vilken historia som ska uppmärksammas i februari skiljer sig åt beroende var en befinner sig: i Storbritannien är månaden utsedd till LGBT History Month, medan det i USA är Black History Month. Men varför inte läsa något som kombinerar de båda temana?

I Black on both sides : a racial history of trans identity visar historikern C. Riley Snorton hur föreställningar om hudfärg och kön har påverkat varandra, framförallt i ett amerikanskt sammanhang av slaveri. Till exempel berättar Snorton om hur pionjärinsatser inom gynekologin vid mitten av 1800-talet var beroende av att det fanns kvinnliga slavar som inte kunde motsätta sig de experimentella operationerna, men boken visar också på hur slavar som rymde för att bli fria från sina ägare kunde klä sig i "det andra könets" kläder för att undkomma upptäckt.

Boken är också mer än en historielektion - den visar på ett tydligt sätt hur våld och tvång präglar svartas och transpersoners liv idag, till exempel genom en diskussion om rörelsen Black Lives Matter. Och det är väl en bra poäng med historiemånader: att de också kan lära oss något om samtiden och framtiden.

Inga kommentarer: