21 mars 2018

Sockrock på Internationella Downs syndromdagen

Strumpor kan vara olika
- och människor också!
Bild från Svenska Downföreningen
Idag uppmärksammas Internationella Downs syndromdagen, för att öka medvetenheten om personer med Downs syndrom och bidra till deras rättigheter och inkludering på lika villkor i samhället. Dagen instiftades 2005 och har på senare år fått stor spridning genom kampanjen Rocka sockorna - genom att ha udda strumpor uppmanas alla ta ställning för allas lika värde, oavsett våra olikheter. Du kan läsa mer om kampanjen på Svenska Downföreningens hemsida.

Har du redan hunnit ta på dig likadana strumpor? Det går att vara en del av dagen ändå, till exempel genom att komma till biblioteket och låna barnboken Timmy Kent och de mystiska morötterna, biografin Anna på Brännö, eller någon av de andra böckerna om Downs syndrom vi har!

Inga kommentarer: