04 april 2018

Marginalia för miljoner

Att skriva i böcker är överlag ingenting vi på biblioteket uppmuntrar - om du klottrar i en lånebok kan du till och med bli ersättningsskyldig, eller åtminstone bli ombedd att sudda innan du lämnar tillbaks den. Men det finns undantag: nyligen betalade Kungliga biblioteket 2,4 miljoner kronor för en bok som någon antecknat i, och annonserade köpet som en insats för forskningen.

Nu var det inte vilken bok som helst, och inte vilken klottrare som helst heller. Boken är en av de äldsta nordiska historieskildringarna, Saxo Grammaticus Gesta danorum, och den som antecknade i marginalen var Olaus Magnus, som ger sin ögonvittnesskildring av Stockholm blodbad år 1520. Vill du läsa de historiska raderna finns nu hela boken digitaliserad på Kungliga bibliotekets hemsida.

Inga kommentarer: